FC2ブログ

たこぜりー研究室

大腸菌DNAは4.64Mbp。酵母は13Mbpで、ヒトは3Gbp

指数関数の周期性

#266
cos z = 2
(eiz + e-iz) / 2 = 2
e2iz + 1 = 4 eiz
eiz = 2 ± √3

put z = y - ix (x, y ∈ R), then
ex cos y = 2 ± √3 , ex sin y = 0
∴ y = 2nπ , x = log (2 ± √3)

∴ z = 2nπ - i log (2 ± √3) (n ∈ Z)

三角方程式に複素数の解があったとはびっくりな解析概説の初回講義。
スポンサーサイト